NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 9/11/2019

Z 2 : 13-22

Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. Nws ntiab cov tub luam hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

13 Yuav txog cov Yus Das lub Ntees Hla, ces Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. 14 Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus pom cov tub luam muag nyuj, muag tshis, muag nquab, thiab cov neeg pauv nyiaj zaum ntawm lawv cov rooj. 15 Nws muab ib co hlua ua ib rab nplawm, nws ntiab sawv daws huv tib si tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws caum cov yaj thiab cov nyuj. Nws nchuav cov pauv nyiaj tej nyiaj, nws ntxeev lawv tej rooj. 16 Nws hais rau cov muag nquab tias : "Nej tshem tej ntawd tawm hauv no mus. Nej tsis txhob muab kuv Txiv lub Tsev los ua ib lub tsev ua luam ntxiv." 17 Yes Xus cov thwj tim nco txog lo lus uas Ntawv sau tseg tias : Kev mob siab rau koj lub Tsev ua kuv lub siab kub lug. 18 Cov Yus Das thiaj qhib ncauj hais rau nws tias : "Koj tau ua li no, koj yuav muab lub cim dab tsi rau peb pom ? 19 Yes Xus teb rau lawv, nws hais tias : "Nej rhuav lub Tsev Ntshiab no. Peb hnub tom qab, mas kuv rov txhim tau.” 20 Cov Yus Das thiaj hais tias : "Lawv ua hauj lwm plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub Tsev Ntshiab no. Hos koj, koj ua peb hnub, koj yuav rov txhim tau !" 21 Tab sis Yes Xus hais txog nws lub Cev uas yog lub Tsev Ntshiab.

22 Thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los lawm, nws cov thwj tim rov nco tias nws twb tau hais li ntawd, ces lawv ntseeg txog Phau Ntawv thiab ntseeg txog lo lus uas Yes Xus tau hais.

 

Kwv tij hmoob, peb sawv daws yog Tswv Ntuj lub tuam tsev, yog Tswv Ntuj qhov chaw nyob. Li ntawd, peb yuav tsum saib xyuas peb tus kheej kom zoo thiab nquag tu peb lub cev kom huv si. Vim peb niaj  hnub xav txog kev khwv nyiaj khwv txiaj, xav txog kev nrhiav noj nrhiav haus, xav txog ntau tsav ntau yam, ua rau peb lub siab ntxhov hnyo, muaj qee zaus peb muab peb lub cev mus khwv rau tej yam tsis zoo, tsis ntshiab huv, peb tsis nco tias peb lub cev yog Tswv Ntuj qhov chaw nyob. Vim Leej Ntuj Plig Ntshiab niaj hnub nqes los ua hauj lwm nyob rau hauv peb. Peb paub zoo tias, lub Tuam Tsev Teev Ntuj yog thaj chaw ntshiab, li ntawd, tsim nyog peb yuav tu peb lub cev thiab peb lub siab kom ntshiab huv txhua txhia hnub. 

Qhov peb yuav ua tau yog peb yuav kub siab los teev Ntuj thiab daws txhaum, peb tu peb lub siab thiab tus ntsuj plig kom ntshiab huv tas mus li nyob rau hauv peb txoj kev ntseeg Ntuj.

 

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading