NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 27/3/2020

Lia piam 4 Caij Plaub Caug.
Yog Tswv Ntuj xa Yes Xus tuaj tiag. (Z 7 : 1-2,10,25-30)
Dhau tej ntawd tas, Yes Xus mus ncig hauv xeev Nkas Lis Lais. Nws tsis xav mus hauv xeev Yus Das, vim cov Yus Das nrhiav kev muab nws tua. Yuav txog lub hnub nyoog nqaum paj nqaum nruas tsa tsev tsam phooj.

Thaum Yes Xus cov kwv tij nce mus nqaum paj nqaum nruas tas lawm, ces nws kuj nce mus thiab, tab sis nws mus nraim nkoos tsis pub leej twg pom. 
Muaj ib co neeg nyob Yes Lus Xas Les hais tias : "Tus ntawd tsis yog tus uas lawv nrhiav nws tua lod ? Saib, zaum no nws tab meeg hais lus, luag tsis hais dab tsi rau nws li. Cov thawj coj puas tau lees tias nws yog Leej Pleev tiag ? Tab sis, peb paub nws nyob qhov twg tuaj. Hos Leej Pleev, thaum nws tuaj, mas tsis muaj neeg paub tias nws nyob qhov twg tuaj."
Thaum Yes Xus qhia nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj nws hais nrov nrov tias : "Nej paub kuv thiab paub tias kuv nyob qhov twg tuaj. Tsis yog kuv tuaj kuv. Tus Xa kuv tuaj, nws yog ib tug tseem ceeb, nej tsis paub nws. Hos kuv paub nws, vim kuv tuaj ntawm nws tuaj, thiab yog nws xa kuv tuaj."
Lawv nrhiav kev ntes Yes Xus, tab sis tsis muaj leej twg tsa tes tuav nws, vim nws lub zim txwv los tsis tau txog. 

Add new comment

3 + 6 =

Please wait while the page is loading