NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 26/3/2020

Lis piam 4 Caij Plaub Caug.
Kho tus tuag ceg ntawm lub pas dej Npes Xas Thas. (Z 5 : 31-47)

Yes Xus hais rau cov Yus Das tias : "Yog kuv rov ua tim khawv zeem txog kuv, mas kuv cov lus pov thawj tsis yog lus tseeb. Yog Lwm Tus ua tim khawv zeem txog kuv, mas kuv paub tias nws cov lus pov thawj zeem txog kuv ntawd yog lus tseeb. Nej xa ib co tub coj xo mus cuag Zam. Zam ua tim khawv txog qhov tseem ceeb. Kuv mas kuv tsis txais lus zeem tseeb ntawm ib tug neeg, kuv hais tej ntawd kom nej txais kev cawm. Zam yog lub teeb cig thiab ci tuaj, ces nej xyiv fab hom khaj ib ntus nyob hauv nws qhov pom kev.
Kuv cov lus ua tim khawv loj dua Zam cov : Yog cov hauj lwm Leej Txiv muab rau kuv ua, kuj yog tib co hauj lwm kuv ua no rov ua tim khawv txog kuv, thiab ua tim khawv tias yog Leej Txiv xa kuv tuaj. Leej Txiv uas xa kuv tuaj, nws kuj ua tim khawv txog kuv thiab. Nej tsis tau hnov Leej Txiv lub suab ib zaug, tsis tau pom nws ntsej muag, thiab nej tsis muaj nws lo lus nyob hauv nej, vim nej tsis ntseeg tus uas Leej Txiv xa tuaj.
Nej tshawb hauv Ntawv, vim nej xav tias nej yuav tau txoj sia nyob mus li ntawm cov Ntawv los. Twb yog Ntawv ua tim khawv txog kuv. Tab sis nej tsis xav los cuag kuv kom tau txoj sia. Kuv tsis txais koob meej ntawm neeg, kuv paub tias nej tsis muaj ib pluaj siab nyiam Tswv Ntuj nyob hauv nej. Kuv tuaj ntawm Leej Txiv lub npe tuaj, tab sis nej tsis txais kuv. Hos lwm tus, nws tuaj nws xwb, nej ho txais nws.
Nej yuav ua cas ntseeg tau, vim nej tsuas rov nrhiav lub koob meej nyob hauv nej. Nej tsis nrhiav lub koob meej tuaj ntawm Tswv Ntuj tib leeg tuaj. Nej txhob xav tias yog kuv yuav kom nej rau Leej Txiv. Tus yuav kom nej yog Mais Xes, nws yog tus nej tso siab rau. Yog nej ntseeg Mais Xes, nej kuj yuav ntseeg kuv thiab ; vim Mais Xes sau ntawv hais txog kuv. Yog nej tsis ntseeg tej lus Mais Xes sau, mas nej yuav ua cas ntseeg kuv tej lus ?"

Add new comment

7 + 7 =

Please wait while the page is loading