VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS COV CAIJ NYOOG TSHAM THAIB TEB

Vaj ntxwv Thaib tso lus kheev rau Vaj Qhia Fas Ntshis Kus mus sib ntsib nyob hauv vaj ntxwv lub loog Dus Xim hnub tim 21 lub 11 hlis 2019 tom ntej no. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txoj kev tawm rooj tuaj tsham Thaib teb, mas tau feeb meej raws li no. Hnub tim 19 lub 11 hlis, Vaj Qhia caij dav hlau ntawm Los Mas (Rome) tuaj txog Thaib teb hnub tim 20 lub 11 hlis, thaum 12 teev tav su dua raws lub sij hawm nyob Thaib teb.

Hnub tim 21 lub 11 hlis, Vaj Qhia yuav mus ntsib tus thawj pwm tsav Thaib Prayut Chan-ocha thiab cov tub tseem hwv nyob hauv tseem hwv lub tuam tsev. Tom qab ntawd Vaj Qhia mus ntsib tus thawj hauj sam Phus Thas nyob hauv lub tsev teev hawm Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple, uas yog tus thawj Tswv Qhia ntawm cov hauj sam nyob Thaib teb. Tag ntawd, Vaj Qhia yuav mus rau lub tsev kho mob hwm Leej Ntshiab Lus Is (Saint Louis), nyob Sam Thos (Sathon) kom tau ntsib cov kws kho mob uas yog lub tsev kho mob Kav Tos Liv loj tshaj nyob hauv tuam ceeb Npaas Koj (Bangkok). Nyob ntawd Vaj Qhia yuav ntsib cov neeg muaj mob, cov laus thiab cov neeg tuag tes tuag taw. Yav tsaus ntuj Vaj Qhia mus so ntawm Vas Tis Kas tus tiam lis lub tsev, thiab hnub tom qab mas Vaj Qhia mus ntsib tus vaj ntxwv Thaib tim 10. Tom qab Vaj Qhia ntsib tus vaj Thaib tas lawm, mas Vaj Qhia yuav mus ua thaj txi Ntuj nyob hauv Thaib lub tshav ncaws pob Xum Phab Tshas Las Xaim, yuav muaj cov neeg ntseeg tuaj ntawm 11 lub Cheeb Koom Txoos tuaj sib sau ua thaj txi Ntuj li ntawm 25,000 leej.

Hnub tim 22 lub 11 hlis, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav mus ntsib cov Tswv Qhia, cov Txiv Plig ntawm lub Koom Haum Yes Xus Is, cov Leej Phauj, cov Leej Tsob Hwb, cov Leej Tij thiab cov xib hwb nyob hauv lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb nyob hauv lub nroog Samprham, xeev Nakhonpathom. Yav hnub qaij Vaj Qhia rov los so me ntsis nyob hauv tiam lis Vas Tis Kas tsev. Dhau ntawd, Vaj Qhia yuav mus hauv lub tsev kawm ntawv txheej siab Chulalongkorn University, kom tau ntsib cov thawj coj ntawm ntau txoj kev teev hawm nyob Thaib teb thiab ntsib cov xib hwb nrog cov tub kawm ntawv nyob hauv Chulalongkorn University. Yav tsaus ntuj Vaj Qhia mus rau lub tsev teev Ntuj As Xam Tshas (Assumption Cathedral), koom nrog 4,000 tus tub ntxhais hluas Thaib ua thaj txi Ntuj ua ke.

Hnub tim 23 lub 11 hlis thaum sawv ntxov, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav caij dav hlau ya tawm ntawm lub tshav dav hlau Don Muang mus rau lub tuam ceeb Tos Kis Yaus (Tokyo) nyob Zis Pees teb. Li ntawd, thiaj thov kom ib tsoom neeg ntseeg thiab tsis ntseeg sawv daws npaj siab mus tos txais Vaj Qhia Fas Ntshis Kus raws li cov caij nyoog no.

Add new comment

1 + 4 =

Please wait while the page is loading