ROV QAB SOJ NTSUAM TXOG 5 TUS NEEG NTSEEG YES XUS IS THIAB PEB TUS NEEG RAUG TUA NYOB ES KUAS DOS

(Daim dua no thau los ntawm : www.vaticannews.va)

Twb tau 30 tawm xyoo los lawm, uas muaj 5 tus neeg ntseeg Yes Xus Is thiab 3 tug neeg raug tua nyob Es Kuas Dos. Yog vim cov tub rog liam hais tias lawv 8 leej neeg ntawd npaj siab tsim kev kub ntxhov. Cov teeb meem no yuav rov qab raug tshuaj xwm nyob hauv lub nroog Mas Ntis nyob Xyis Pas Yas teb. 
Cov neeg ntseeg uas raug tua ntawd, muaj 5 leeg yog neeg Xyis Pas Yas. Lub tsev txiav txim nyob Mas Ntis kuj yog ib lub tsev txiav txim uas muaj cai soj ntsuam txog kev ncaj ncees ntawm tib neeg zoo kawg thiab. Muaj tus thawj tub rog Es Kuas Dos hu ua Orlando Montano, tus thawj qub tub rog Yusshy René Mendoza, Txiv Plig Jose Maria Tojeira thiab lub Koom Haum kev ncaj ncees nyob hauv lub tsev kawm ntawv txheej siab hu ua UCA koom nrog kev soj ntsuam zaum no. Cov teeb meem tshwm sim hnub tim 16 lub 11 hlis xyoo 1989. Muaj ib co tub rog tuaj ntawm pawg tub rog Atlacatl mus rau hauv lub tsev ntawv txheej siab UCA thiab tua 5 tug neeg Xyis Pas Yas tuag. Tsis tas li ntawd, cov tub rog tseem tua 3 tug neeg ntxiv thiab. Muaj ib tug nyob hauv 3 leeg ntawd, mas yog ib tug me nyuam ntxhais 5 xyoos. Kev nkag mus tua neeg nyob hauv UCA, mas yog cov tub rog mus tua, vim lawv xav tias cov neeg ntawd npaj siab tsim kev kub ntxhov. Qhov tseeb thiab qhov cuav, tseem yuav raug tshawb fawb los soj ntsuam nyob Mas Ntis.

 

Add new comment

18 + 2 =

Please wait while the page is loading