ROOJ SAU SIAB COV XIB HWB THIAB COV PAB TSHAJ NTUJ LUS

Cov Xib Hwb thiab cov ntseeg pab tshaj Ntuj Lus tuaj sau siab nyob hauv koom hauj Leej Choj OMI lub tsev.

Nyob rau hnub tim 28-29 lub 10 hli xyoo 2019 tas lo no, lub koom haum cov Leej Choj OMI hauv xeev Pheb Chas Npoos (Phetchabun), Thaib teb; tau qhib tsev rau cov Xib Hwb thiab cov ntseeg pab tshaj Ntuj Lus tuaj sib sau siab ua ke.

Kev sib sau siab zaum no zog zaum ob nyob hauv xyoo no; thawj zaug yog lub 8 hli tas los. Cov tuaj koom rooj sau siab zaum no yog cov Xib Hwb thiab cov ntseeg pab tshaj Ntuj Lus hauv nroog Loom Xam, zos Khej Me, zos Nab Khab, zos Nas Xas Ooj thiab zos Maav Qhauv.

Hnub tim 28 uas yog thawj hnub ntawd, Txiv Plig Dos (Fr. Rodighiero Domenico) tau piav txog Leej Ntshiab Paj Lug lub neej tshaj Ntuj Lus rau sawv daws mloog. Tom qab yav noj su tas, sawv daws thiaj nce mus pem lub zos Khej Me. Txiv Plig Txawj Foom (Fr. Thodsaphon Narinrak) tus saib xyuas tsev teev Ntuj hwm Leej Niam cawm neeg zos Khej Me tau piav txog lub Cheeb Koom Txoos Nas Nkos Xas Vaav (Nakhonsawan) thiab kev saib xyuas cov me nyuam nyob hauv tsev teev Ntuj. Ua ntej yuav xaus thawj hnub no, cov Xib Hwb thiab cov ntseeg koom siab hais saw Mab Liab ua ke; tag ces lawv thiaj rov qab nqes los so hauv koom haum cov Leej Choj OMI lub chaw so.

Hnub tim 29 lub 10 hli, Txiv Plig Dos piav txog cov Leej Ntsiab tseem ceeb nyob hauv lub Koom Txoos Liv Xwm rau sawv daws paub, xws li Leej Ntshiab Aus Nkos Tis Nus, Leej Ntshiab Npes Nes Dis, Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus As Xis Xis, Leej Ntshiab Is Nas Xyus los txog rau Vaj Qhia Fas Ntshis Kus.

Txiv Plig Coos (Fr. Ongart Kaser) tus Leej Choj tswj lub koom haum Zoo Tswv Zov Yaj piav txog kev tshaj Ntuj Lus nyob hauv Thaib teb txwm 350 xyoo rau lub xya hli tas los rau sawv daws mloog ua ntej sawv daws yuav rov qab mus ua hauj lwm tshaj Ntuj Lus rau nyias thaj tsam.

Add new comment

14 + 1 =

Please wait while the page is loading