ROOJ SAB LAJ TSOOM LEEJ CHOJ HAUV THAJ TSAM AS MES XOOS (Amazon Synod)

Rooj sab laj cov Tswv Qhia zaum no muaj qab hau rau lub Koom Txoos kawg nkaus, vim yog lub sij hawm zoo uas cov ntseeg lub suab yuav nrov mus txog Vaj Qhia.

Cov suab quaj suab nyiav no tuaj ntawm ntau qhov chaw, ntau pab pawg xws li : cov hluas, cov kub siab txuag huab cua, cov muaj kev kawm, cov txuag lawv teej tug, cov Leej Choj los yog cov neeg ntseeg, cov ua neej hauv thaj tsam As Mes Xoos thiab ntawm cov raug tsim txom vim kev tiv thaiv cov haiv neeg me. Yog li tus zoo tswv yuav tsum saib xyuas thiab txhawb nqa lawv lub siab kom txhob qaug.

Rooj sab laj zaum no yog muaj raws li Huab Tais Yes Xus cov Thwj Tim lub tswv yim thiab lub Moo Zoo qhov pom kev xws li kev daws teeb meem tsis sib haum xeeb ntawm ob txoj kab li kev cai, kev nyob thaj yeeb nyab xeeb hauv ntau txoj kev teev hawm. Lub Koom Txoos saib tib neeg txoj kev cawm yog qhov loj, lub Koom Txoos ntsia tib neeg kab lis kev cai yog yam muaj nqis, lub Koom Txoos kub siab txog tib neeg kev twj lij. Yog li rooj sab laj zaum no thiaj hais txog cov tshaj Ntuj Lus txoj hauj lwm rau tsoom tib neeg, kom tawm tsam kev phem, kev tsim txom thiab kev tsis ncaj ncees kom txhob ri mus ntxiv lawm; tab sis yuav pab txhawb kev sib tham ntaus tswv yim hauv kev teev hawm thiab kev muaj kab lis kev cai sib txawv.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus vam tias cov ntseeg hauv lub Koom Txoos yuav xam txog lub Koom Txoos li teeb meem thiab thaj tsam As Mes Xoos li teeb meem tias sawv daws yuav tsum hloov siab tshiab mas thiaj yuav daws tau. Vaj Qhia hais tias peb tab tom nkag siab zoo zuj zus txog lub ntsiab ntawm kev sib tuav tes mus ua ke. Kev nrhiav tswv yim, kev mloog lwm tus thiab kev sib koom tes yog kab xwm peb yuav txuag cia. Vim qhov no zoo li tsob ntoo loj cov cag.

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading