Videos

DEJ NYAB NTIAJ TEB
VAJ QHIA UA KAB KE NTXUAV RAU COV ME NYUAM YAUS.
LEEJ NTSHIAB AS NTHOS NYUS. (St. Anthony of Egypt)
YES XUS QHIA PEB COJ LUB SIAB MOS NYOOS, UA TUS NEEG ME, PAUB HWM LWM TUS.

Please wait while the page is loading