YOG TUS TSIM KEV THAJ YEEB NYAB XEEB, YOG TIM KHAWV TXOG TXOJ KEV VAM KHOM.

Hnub chiv tim 17 lub 11 hlis tas los no, Vaj Qhia nthuav Lus Kas ntawv Moo Zoo rau tsoom sid sawv daws thiab caw sawv daws los nrog Huab Tais Tswv Ntuj sib koom tes tsim kev thaj yeeb nyab xeeb thiab ua tim khawv txog txoj kev vam khom kev ciaj sia thiab kev sawv rov los.

Vaj Qhia hais tias Leej Ntshiab Lus Kas sau txog 2 yam ua ke los qhia sawv daws : yog hais txog yam txaus ntshai thiab txoj kev vam khom raws li Huab Tais Yes Xus hais rau sawv daws tias : yuav muaj kev ua rog, kev ntxhov hnyo, kev tsis sib haum, kev sib hiam; tab sis lawv ib txog plaub hau yuav tsis ploj li.

Vaj Qhia piav tias Huab Tais Yes Xus qhia qhov tseeb hauv ntiaj teb keeb kwm rau sawv daws pom tias yuav muaj kev piam sij, kev tsim txom thiab quab yuam. Tab sis sawv daws yuav muaj kev vam khom txog Tswv Ntuj tias peb yuav tsis ntsib tej xwv txheej no.

Huab Tais Yes Xus cov thwj tim yuav tsis poob rau txoj kev ntshai thiab ntxhov siab, vim lawv raug hu kom muaj sia nyob hauv ntiaj teb keeb kwm tias lawv yog cov tawm tsam thiab yeej txoj kev phem vim lawv tso siab rau Tswv Ntuj.

Peb cov ntseeg paub tias peb txoj sia yuav tsis ploj vim peb nyob hauv Leej Pleev txhais tes. Huab Tais Yes Xus hu kom peb sawv daws koom siab ntsws nrog Huab Tais Tswv Ntuj tsim kev thaj yeeb thiab ua tim khawv txog txoj kev vam khom kev ciaj sia thiab kev sawv rov qab los.

Vaj Qhia hais rau sawv daws tias peb yuav nrog Huab Tais Yes Xus rhais ruam mus ua ke, mus raws txoj kev iab kev nkaus, peb yuav tso siab tias Huab Tais Ntuj txoj kev nyiam kev hlub lub dag zog yuav yeej txoj kev phem. Peb yuav pom cov ntseeg txheej thaud lawv tau muab cuab tam rau peb tawm tsam kev phem thiab rau peb qog raws. Qhov cuab tam ntawd yog Tswv Ntuj cov lus muaj kev nyiam thiab khuv leej neeg. Yog li peb yuav pub kev nyiam rau tus neeg ntxub peb, peb yuav pub kev zam rau tus neeg ua txhaum rau peb.

Vaj Qhia rov hais rau sawv daws tias hnub tim 17 hauv lub hli no yog lis piam tim 3 hauv hnub nco txog cov neeg txom nyem thoob qab ntuj; yog li peb yuav nco txog lawv sawv daws.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading