VAJ QHIA NCO TXOG HNUB TUAJ TSHAM THAIB TEB THIAB ZIS PEES TEB.

Hnub tim 27 lub 11 hlis no, yog hnub plaub hauv lub lis piam kawg hauv Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau tsoom sid sawv daws hauv lub tuam tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb txog kev tuaj tsham Thaib teb thiab Zis Pees teb.
Vaj Qhia hais tias cov neeg hauv Thaib teb yog cov neeg muaj lub ntsej muag luag ntxhi. Vaj Qhia nco txog kev tos txais zaum no, tsis hais cov tub qav tub num, tub nom tub tswv, cov Leej Choj, cov thawj coj kev teev hawm Phus Tas thiab Vaj Ntxwv Huab Tais Thaib.
Vaj Qhia hais ntxiv tias nws zoo siab txhawb kev sib koom tes tsim kev thaj yeeb rau sawv daws thiab tsim kev tawm tsam cov neeg quab yuam poj niam thiab me nyuam yaus.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias thaum nws mus xyuas cov neeg mob hauv lub tsev kho mob Leej Ntshiab Lus Is, mas nws pom kev sib txhawb hauv Cheeb Koom Txoos rau cov neeg muaj mob thiab txom nyem. Vaj Qhia hais tias “Kuv zeem tseeb lawm tias lub Moo Zoo tuaj txog cov neeg hauv Thaib teb lawm.”
Nyob hauv kev mus tsham Zis Pees teb, mas Vaj Qhia nqe lus coj mus cuag sawv daws yog ‘Tiv thaiv txhua txoj sia’. Vim teb chaws Zis Pees yog thaj tsam raug hoob pob Nus Nkias.
“Vim txuag txoj sia, peb yuav tsum hlub.” Vaj Qhia hais li, “teeb meem hauv cov teb chaws vam meej, yog lawv tab tom tsis nco qab txog kev muaj sia.”
Vaj Qhia hais tias cov tub hluas ntxhais hluas yog thawj pab neeg uas ntsib teeb meem li hais los no, yog li Vaj Qhia thiaj txhawb nqa lawv dag zog kom lawv sawv daws muaj cuab kav tim ntsej tim muag nrog lawv lub neej yav pem suab, lawv yuav tsum qhib siab rau Tswv Ntuj txoj kev hlub coj lawv thov Ntuj thiab tsob hwb lwm tus.
Vaj Qhia hais tias thaum nws mus tsham lub zos Nas Nyas Xas Kim thiab His Los Tshis Mas, mas Vaj Qhia tau ntsib cov neeg raug xwv txheej Nus Nkias tsev neeg. Lawv thov kom Vaj Qhia hais sawv daws kom tso kev siv Nus Nkias pov tseg.
Vaj Qhia qhuas cov neeg Zis Pees rau lawv txoj kev txuag lawv txoj kev teev hawm thiab txiaj ntsim hauv kev ua neeg zoo, thiab lawv txawm zoo siab txais lub Moo Zoo los nyob hauv lawv lub teb chaws. Yog vim li no Zis Pees teb thiaj yog ib lub teb chaws muaj kev ncaj ncees thiab nyob xyiv fab.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

9 + 2 =

Please wait while the page is loading