TXIJ NKAWM YOG QAUV NTAWM TXOJ KEV NTSEEG

Nyob hauv hnub tim 13 lub 11 hlis tas los no, Vaj Qhia tawm rooj mus ntuas tsoom sid; Vaj Qhia piav txog thaum As Kis Las thiab nws tus poj niam tau txais Paj Lug nyob hauv Kos Lis Nthos. Vaj Qhia ntuas kom cov txij nkawm sawv daws txhawj xeeb txog lawv txoj kev tos txais lwm tus.

Vaj Qhia hais tias As Kis Las thiab nws poj niam raug ntiab kom tawm hauv tuab ceeb Los Mas mus rau Kos Lis Nthos, vim nkawd yog haiv neeg Yus Das. Cov neeg Yus Das tab tom pib raug tsim txom thiab hiam yog li lawv thiaj muaj kev ntshai. Tab sis As Kis Las thiab Phis Xis Las zoo siab tos txais tsoom ntseeg sawv daws. Paj Lug hais tias tsoom ntseeg sib sau nyob hauv neb tsev, neb tsev yuav yog lub qhov chaw rau sawv daws tau sib sau mloog Ntuj Lus thiab ua thaj Txi Ntuj.

Nyob hauv niaj hnub no, hauv ntau lub teb chaws; tsoom ntseeg sawv daws txawm sib sau teev Ntuj thiab nyiag ua thaj Txi Ntuj zoo li no.

Vaj Qhia hais tias nyob hauv cov pab Paj Lug tshaj Ntuj Lus, mas As Kis Las thiab Phis Xis Las yog tus qauv ntawm cov txij nkawm tsob hwb tsoom ntseeg. Vaj Qhia hais ntxiv tias peb yuav tsum ua tsaug rau lawv txoj kev ntseeg, vim lawv mas txoj kev ntseeg thiaj los txog peb.

Vaj Qhia ntuas sawv daws ntxiv tias txoj kev teev hawm Tswv Ntuj no yog pib los ntawm tsoom ntseeg, koj los kuj yog ib tus neeg ntseeg koj muaj feem xyuam pab tshaj txoj kev ntseeg thiab.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading