TXHIM TUS CHOJ TAS MUS LI, TSIS THAB PLAUB LWM TUS

Nyob hauv hnub tim 6 lub 11 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias : txhim tsa tus choj tas mus li, cev tes tawm mus, tsis thab plaub rau lwm tus.

Vaj Qhia hais tias Paj Lug tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg uas xav paub txog kev teev hawm thiab xav paub txog qhov tseeb ntob hauv lub tsheej As Thes Nas. Paj Lug pom lub thaj lawv txi tus dab lawv tsis paub, ces Paj Lug thiaj pib hais tias nws tuaj tshaj txog tus ntawd; yog tus tsim ntuj tsim teb thiab xa nws Leej Tub tuaj hu sawv daws kom hloov siab tshiab thiab tus ntawd yog qhov tseeb.

Tab sis thaum Paj Lug hais txog Leej Pleev kev tuag thiab sawv rov los, mas tsoom sid tsis xav mloog nws ntxiv thiab pib hais lus thuam nws tias lwm zaus lawv mam rov mloog qhov ntawd.

Txawm li ntawd los, tseem muaj ib txhia mloog thiab txais kev ntseeg, xws li Dais Nws Xyos thiab Das Mas Lis.

Vaj Qhia nquas hu kom cov ntseeg sawv daws thov Leej Ntuj Plig Ntshiab pab lub tswv yim kom sawv daws paub piav kev ntseeg rau cov tsis tau ntseeg txog Leej Pleev nyob hauv txoj kev nyiam kev hlub.

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading