POV MUS RAU QHOV TOB

Ua ntej yuav teev Ntuj nyob hauv hnub chiv tim 27 lub 10 hli tas los no, Vaj Qhia tau tawm tswv yim nyob hauv tsab ntawv xaus rooj sab laj tsoom Leej Choj hauv thaj tsam Pan-Amazon.

Zaj nyeem hauv phau ntawv Npes Xis Las, ua rau peb feeb txog rooj Leej choj txoj kab lw. Vaj Qhia hais tias cov neeg pluag li lus thov Ntuj tau mus txog saum cov huab, vim Tswv Ntuj hnov tus neeg pluag li lus thov.

“Cov pluag lub suab quaj thiab ntiaj teb lub suab nyiav, yog tawm ntawm thaj tsam As Mes Xoos tuaj txog peb.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais li. “Peb yuav tsis txhob tswm hais tias peb tsis tau hnov dua, thiab peb yuav tsis nyob ntsiag to.”

Vaj Qhia hais tias ziag no yog lub zim txwv peb yuav mloog thiab tsob hwb thaj tsam ntawd ua ke.

Nyob hauv zaj nyeem ob, Leej Ntshiab Paj Lug hais txog nws txoj kev vam tias tsis yog rau nws tab sis yog rau lub Moo Zoo uas yuav tshaj rau txhua txhia haiv neeg.

Nqe lus rooj Leej Choj nug tias yuav qhib txoj lw tshaj lub Moo Zoo tshiab tau li cas, mas Vaj Qhia teb tias peb txoj sia thiaj yuav tshaj tau lub Moo Zoo. Yog lub neej coj raws lub Moo Zoo. Peb yuav tsum rhais ruam mus kom deb ntawm peb xub ntiag.

Vaj Qhia hais ntxiv tias “Tawm mus ntawm qhov chaw tiv thaiv peb tau, thiab mus rau lub hiav txwv uas Leej Ntuj Plig Ntshiab hu kom peb pov lub vas mus ntes ntses.”

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading