LEEJ PLEEV YOG QHOV POM KEV NYOB HAUV PEB

“Kev txais qhov pom kev tsis txaus rau peb. Peb yuav tsum ua lub teeb ci ntsa iab thiab.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus pib hais rau sawv daws.
Nyob zoo cov kwv tij Hmoob sawv daws, zoo siab hnub no peb rov tau tuaj sib ntsib dua. Cov kwv tij phooj ywg, nqe lus nej tau hnov ntawd yog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus hais rau sawv daws nyob hauv Hnub Chiv lis piam 4 hauv Caij Plaub Caug xyoo no, yog li peb los mloog ua ke txuas ntxiv mus.
Hnub chiv tim 22 lub 3 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav Zam Ntawv Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus kho tus neeg dig muag nruab thiab (Z 9 : 1-38) tias lub ntsiab ntawm qhov pom kev yog cov zaj nyob hauv hnub no.
Huab Tais Yes Xus li hwj huam yees ntxwv qhia tias Huab Tais Yes Xus yog qhov pom kev rau ntiaj teb, Vaj Qhia hais tias “Huab Tais Yes Xus yog lub teeb tsom peb qhov tsaus ntuj kom pom kev tuaj.” qhov no siv tau rau peb sab cev nqaij thiab ntsuj plig, Vaj Qhia hais tias tus dig muag nruab thiab lub qhov muag pom kev, tom qab ntawd nws tau txais Leej Ntuj Plig li txiaj ntsim yog ntseeg txog Huab Tais Yes Xus. Huab Tais Yes Xus li hwj huam yees ntxwv tsis yog yeeb yam zoo nkauj xwb, tiam sis yog coj mus cuag txoj kev ntseeg vim kev hloov hauv neeg nruab siab.
Cov Fas Lis Xais tsis lees Huab Tais Yes Xus qhov hwj huam yees ntxwv kho tus neeg dig muab nruab thiab no, lawv thiaj nug tus dig muag. Tus dig muag cov lus ua rau lawv tsis sib haum, nws teb lawv tias : Kuv tsis pom kev tiam si ziag no kuv qhov muag pom lawm.
Tus dig muag hais txog nws txoj kev ntseeg, nws lees txais Huab Tais Yes Xus tias yog Huab Tais Tswv Ntuj Leej Tub, nws xyiv fab txais Huab Tais Yes Xus los ua tus cawm nws, nws pe Huab Tais Yes Xus.
Vaj Qhia hais rau sawv daws tias “Thov kom peb tau ntsib li tus dig muag no ntsib, qhov pom kev hauv txoj kev ntseeg ua kom tus neeg dig muag rov pom kev.” 
Tus dig muag ntsia pom nws txoj sia thiab ntiaj teb txoj sia nyob hauv qhov pom kev tshiab, thiab tsis qaug rau txoj kev tsaus ntuj ntxiv mus. 
Zaj tus neeg dig muag nruab thiab rov pom kev no yog ib zaj paj lug qhia txog kev cawm peb hauv kev txhaum. Txhaum zoo xws li daim ntaub dub npog peb ntsej muag ua rau peb ntsia tsis pom peb thiab tsis pom ntiaj teb. Huab Tais Tswv Ntuj kev khuv leej los tshem daim ntaub dub ntawd tawm thiab tsom qhov pom kev tuaj rau peb.
Kawg no, Vaj Qhia xaus tias txawm tias tus dig muag nruab thiab rov pom kev thiab ntseeg lawm los, yeej tsis txaus; nws yuav tsum ua qhov pom kev rau lwm tus thiab mas thiaj yog. Peb sawv daws los kuj raug hu los txais qhov pom kev nyob hauv Huab Tais Yes Xus, thiab tsom Leej Pleev qhov pom kev ntawd rau lwm tus nyob hauv peb txoj sia.

Vam txog : Vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading