LEEJ NTSHIAB FAS NTSHIS KUS XAS VIS YES (St. Francis Xavier)

Hnub tim 3 lub 12 hlis, lub Koom Txoos hwm Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus Xas Vis Yes.
Fas Ntshis Kus yug xyoo 1506, hauv ib tsev neeg noob nom lub tuam tsev. Nyob hauv lub zos Xas Vis Yes, nyob Xyis Pas Yas qaum teb. Yog li thiaj hu nws ua Fas Ntshis Kus Xas Vis Yes. Sawv daws hu kam nws ua Xas Vis Yes.
Thaum Xas Vis Yes muaj 25 xyoos tej, nws mus kawm txuj txheej siab nyob Pas Lis, Fab Kis teb. Xyoo 1534, nws muaj 28 xyoo, nws nrog Los Yos Las ua phooj ywg. Nkawd ob leeg yog neeg Xyis Pas Yas qaum teb.
Los Yas Las kub siab teev Ntuj tas nrho. Los Yos Las xav tsim ib lub Koom Haum cog lus tsob hwb Yes Xus ib sim neej. Los Yos Las thiab Xas Vis Yes nrog 5 tug kawm txuj nyob Pas Lis thiaj tsim lub Koom Haum hu ua “Koom Haum Yes Xus Is.” Tus coj lub Koom Haum yog Los Yos Las.
Xyoo 1541, Los Yos Las xa Xas Vis Yes mus qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau ib xeev Ntuj zwm rau tus Vaj Pos Tws Nkas nyob Is Ntias teb, nyob ze ntawm lub nroog Nkos As.
Xas Vis Yes txoj kev qhia Tswv Ntuj cov lus yog nthuav 3 zaj teev Ntuj no :
Yam li zaj “Peb Txiv nyob saum Ntuj”, zaj “Koj Nyob zoo Mab Liab” thiab zaj  “Kuv ntseeg txog Tswv Ntuj.”
Xas Vis Yes qhia tej pab neeg coob 3 xyoos nyob Is Ntias teb, qhia 2 xyoos nyob hauv lub pov txwv Xis Laas Kas, qhia 3 xyoos nyob hauv cov pov txwv Mas Lus Kus, qhia 3 xyoos nyob Zes Pees teb.
Cov neeg kawm kev ntseeg pom Xas Vis Yes teev Ntuj nruab hnub hmo ntuj, pom Xas Vis Yes yuam nws lub cev mus li.
Xas Vis Yes ua li ntawd tau 11 xyoos. Xas Vis Yes tseem nyob 2 hlis hauv lub pov txwv me hu ua Sab Tshaas nyob ze Suav teb.
Nws xav qhia kev tshaj lub Moo Zoo nyob Suav teb, vim yog lub teb chaws muaj hwj chim tshaj cov nyob Toob Fab Kawg.
Xas Vis Yes raug mob npaws tuag hnub tim 3 lub 12 hlis xyoo 1552, nws tsis tau mus txog Suav teb.
Xas Vis Yes yog thawj tug tau tshaj Ntuj Lus rau cov teb chaws nyob Toob Fab Kawg.

Add new comment

5 + 2 =

Please wait while the page is loading