NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 3

Nyob zoo kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv TP. Nyiaj Pov phau ntawv nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus zaj 3 yog hais txog 'Tswv Ntuj rov npua tsoom tib neeg 3 zaug vim lawv ua txhaum' raws li sau tseg cia hauv phau ntawv Hauv Paus.

Tswv Ntuj plua tib neeg 3 zaug yog : 

1. Vim Kas Ees muab nws tus kwv As Npes tua.

2. Tswv Ntuj tso nag tuaj nyab ntiaj teb vim neeg nyiam qhov txhaum.

3. Tswv Ntuj ua kom tib neeg sib ncaim nyob ntawm tus pej thuam Npas Npes.

Zaj hais txog Kas Ees piav tias Tswv Ntuj muab txim rau Kas Ees. Tab sis Tswv Ntuj kuj tseem hlub Kas Ees thiab. Nws txuag Kas Ees kom luag txhob muab Kas Ees tua. Tswv Ntuj siab ntev. Nws tos kom Kas Ees tig los yuav lub siab thoob tsib txawj hwm Tswv Ntuj thiab txawj hwm neeg.

Kwv tij Hmoob sawv daws, ntau haiv neeg nyob ntiaj teb no puav leej muaj zaj dab neeg hais txog dej nyab ntiaj teb. Yog vim puag txheej thaud dej nyab lawv teb chaws ces lawv sib qhia tiam dhau tiam tias dej nyab ntiaj teb. Tab sis tsis muaj ib zaug uas dej nyab tas ntiaj teb. Qhov tseeb mas yog dej nyab thaj tsam uas yus haiv neeg nyob xwb!

Hmoob kuj muaj zaj hais txog dej nyab ntiaj teb, vim nyob Suav teb mas dej nyab tej thaj tsam dav ntau zaus.

Phau Ntawv Ntshiab tseem hais tias Tswv Ntuj tsa ib lub cim nyob saum ntuj cog lus tias Tswv Ntuj yuav tsis rov tso dej nag los nyab ntiaj teb ib zaug ntxiv. Tswv Ntuj thiaj tsa zaj sawv saum cov huab. Raws li Hmoob txoj kev teev dab mas yog zaj sawv haus dej. Tab sis raws li cov His Xas Lais lub tswv yim mas yog lub cim tias Tswv Ntuj rov luag ntxhi rau ntiaj teb neeg vim Tswv Ntuj cog lus tias nws yuav tsis rov rhuav ntiaj teb neeg. Tswv Ntuj yeej paub tias ntiaj teb neeg yuav rov ua ntau yam txhaum mus li. Tab sis Tswv Ntuj siab zoo, nws yeej yuav rov nplua thiab qhuab qhia ntiaj teb neeg ntau zaus, tab sis nws yuav tsis rov rhuav ntiaj teb neeg.

Tswv Ntuj muab txim rau cov neeg txhim tus pej thuam Npas Npes vim lawv muab hlob, lawv xav nrog Tswv Ntuj sib twv, lawv xav ua tus pej thuam siab kom nws lub ncov chob lub ntuj.

Cov kwv tij Hmoob, nej yuav mloog zaj no tau nyob hauv Clip hauv qab no.

Tus sau : Zoo Tswv Zov Yaj

 

Add new comment

11 + 7 =

Please wait while the page is loading